Webbdesign Sökmotoroptimering SEO

Blog om webbdesign, webbutveckling och sökmotoroptimering.

27 mars 2008

De tre stora sökmotorerna

Om man jämför sökresultaten i de tre stora sökmotorerna, Google, Yahoo! och MSN finner man väsentliga skillnader.

Google grundar till stor del sina sökresultat på sin så kallade Trust Rank. Man kan beskriva Google som en informationsmotor, som värderar Wikipedia väldigt högt. När det gäller Yahoo rankar socialt betingade webbplatser som Flickr (ägs av Yahoo) väldigt bra. MSN å sin sida är en sökmotor där produktbaserad information rankar mycket bra.

03 februari 2008

SEO termer

Har du kännedom om begreppen PageRank, TrustRank, och link equity? Vet du vad en canonical URL är?

Använd the SEO Glossary för ett få en bra förklaring på vanliga begrepp inom SEO.

Etiketter: ,

13 juli 2007

Flytta Webbplats

Hur gör man för att flytta sin webbplats till en ny domän utan att förlora sin ranking i sökmotorerna? Det bäste sättet är att man gör så en kallad 301 vidaresändning. Man gör helt enkelt en permanent redirect från sin gamla sida till den nya. För relativt små webbplatser kommer man ofta inte att påverkas nämnvärt i sökmoterna Google och Yahoo vid en flytt. 301 vidaresändningar tycks däremot orsaka stora problem i Windows Live Search (MSN), och man tycks i många fall helt förlora sin ranking. Har man däremot en väldigt stor webbplats på flera tusen sidor kan flytten vara skakig, och ta ganska lång tid att genomföra även i Google och Yahoo.

Etiketter: , , ,

09 januari 2007

Google patent

Google har fått ett nytt patent godkänt. Patentet avser medotik för att bestämma om en webbsidas innehåll är unikt eller ej, "Methods and apparatus for estimating similarity". Kritiker menar att många sidor med icke plagierat innehåll riskerar att straffas med denna typ av metodik.

Etiketter: , ,

06 januari 2007

Google AJAX Search API

Google rekommenderar numera att man använder Google AJAX Search API, som är speciellt utvecklad för webbapplikationer. Google AJAX Search API är dock inte lika dynamiskt som Google SOAP API. Google AJAX Search API är avsett att ersätta Google SOAP API.

Etiketter: , ,

Vad händer med DMOZ

DMOZ är sedan en tid återigen i drift sedan serverkrashen i december. En av grundarna av DMOZ, Rich Skrenta, skriver i sin blog om DMZ nio liv och hur man förlorade data på grund av bristfälliga rutiner för säkerhetskopiering. Det pågår försök att återställa data, men hur prioriteras återställandet av AOL?

Vi som är intresserade av sökmotoroptimering följer naturligtvis utveckling med stort intresse. Hur blir DMOZ framtid, är det dags för Google att ta över hela projektet?

Etiketter: , ,

19 november 2006

Internetvärd

Den som söker i Google på ordet Internetvärd finner naturligtvis ett stort antal svar. Kanske är ett bra nytt begrepp på väg att etableras i vårt svenska språk. Visst ger ordet Internetvärd ett mer tilltalande intryck än det vanligt förekommande ordet webbhotell?

Etiketter: , , , , ,

10 november 2006

Felstavningar

Nu kan man konstatera att Google inte längre ger förslag till korrekt stavning avseende orden Expressn och Aftonbladhet. Google är lyhörd för nya begrepp. Lyhördhet är av lätt insedda skäl oftast en god egenskap. När upphör de rätt stavade förslagen att föreslås för Svenska Dagbladhet kan man undra. Är Google mer konservativ när det gäller Svenska Dagbladhet än Aftonbladhet eller Expressn?

Det kommer att bli en både spännande och lärorik sökmotoroptimeringstävling.

Etiketter: , ,